Par Viessman

Viessmann uzņēmumu grupa ir starptautisks apkures tehnikas sistēmu ražošanas līderis.
1917.gadā dibinātā ģimenes uzņēmuma apgrozījums pārsniedz 1,86 miljardus eiro, nodarbināti 9.600 darbinieki.

Viessmann ir starptautiski pārstāvēts ar 24 sabiedrībām ražošanai un iekārtu būvniecībai 11 valstīs, pārdošanas organizācijām 74 valstīs, kā arī ar 120 tirdzniecības pārstāvniecībām visā pasaulē. 55% no apgrozījuma veidojas ārpus Vācijas.

Komplekss piedāvājums visiem enerģijas avotiem un izmantošanas jomām

Vai tā ir privātmāja vai dvīņu māja, liela dzīvojamā māja vai ēka komerciāliem un rūpnieciskiem mērķiem, vai arī siltumtīkli – Viessmann piedāvā piemērotu apkures sistēmas risinājumu visiem enerģijas avotiem ar jaudu no 1,5 līdz 116.000 kW.

Viessmann kompleksajā piedāvājumā ir gan pie sienas stiprināmie kondensācijas katli no 1,9 līdz 105 kW, gan uz grīdas novietojamie kondensācijas katli no 3,8 līdz 6000 kW, gan koģenerācijas stacijas darbam ar dabas gāzi vai biogāzi no 1,0 līdz 401 kW.

Reģeneratīvo enerģijas sistēmu piedāvājums ietver solārās iekārtas ar plakanajiem un vakuumcauruļu kolektoriem karstā ūdens sagatavošanai, gan kā atbalstu apkurei un ēku dzesēšanai, malkas, šķeldas un granulu katlus un iekārtas no 4 līdz 13000 kW, siltumsūkņus no 1,5 līdz 2000 kW zemes siltuma, gruntsūdeņu un gaisa siltuma izmantošanai, kā arī fotoelektriskās sistēmas. Viessmann piedāvā arī pilnu piedāvājumu biogāzes tehnoloģiju jomā no projekta attīstīšanas, iekārtas būvniecības līdz pat izejvielu menedžmentam un uzņēmuma vadībai. Ar pilnīgi jaunu konceptu uzņēmums tagad piedāvā savas koģenerācijas stacijas Vitobloc ar piegādes līgumu par apkārtējai videi draudzīgo bio-dabas gāzes paketi. Turklāt papildus ekoloģiskajam aspektam arī ekonomiskais aspekts ir īpaši pievilcīgs.

Piegādes programmā ietilpst arī vadības tehnikas un datu komunikācijas komponentes, kā arī kopējā sistēmu perifērija sākot no kurināmā uzglabāšanas līdz pat radiatoriem un grīdas apkurei.

Plašs pakalpojumu klāsts

Saviem tirgus partneriem Viessmann piedāvā plašu pakalpojumu paleti, kas viņiem atvieglo ikdienas darbu. Tas ir tehniskā dienesta atbalsts, atbilstošs programmu nodrošinājuma piedāvājums, tai skaitā arī apkures iekārtu projektēšanai, atbalsts reklāmas un pārdošanas veicināšanas jomā.

Viessmann Akadēmija

Siltuma tirgus struktūras izmaiņas iet virzienā uz efektīvām tehnoloģijām un reģeneratīvām sistēmām. Tas virza uz tehnoloģiju spektra izvērtēšanu un pieprasījumu pēc tirgus partneru kvalifikācijas augšanas. Savu ieguldījumu šeit sniedz Viessmann Akadēmija. Montāžas speciālistiem, projektētājiem, arhitektiem, dzīvojamo ēku celtniecības kompānijām, mācību iestādēm un saviem darbiniekiem tiek piedāvāta daudzpusīga apmācību un tālākas izglītības programma. Ik gadu Viessmann Akadēmijas apmācībās piedalās 92000 speciālistu.

Ilglaicīgais projekts „Efektivitāte plus”

Kā ģimenes uzņēmums jau trešajā paaudzē Viessmann atzīst savu atbildību par nākotnes drošību ne tikai sabiedrības, bet arī nākamo paaudžu priekšā. Tāpēc resursu un apkārtējās vides saudzēšanas pasākumu nemitīga uzlabošana ir būtiska uzņēmuma filozofijas sastāvdaļa.

Aktuālā ilglaicīguma memenedžmenta centrā ir projekts „Efektivitāte plus”, kura pamatā ir koncepts par vienotu klimata aizsardzību, resursu efektivitāti un atrašanās vietas drošību. Ar to tiek parādīts, ka Vācijas valdības 2050.gada mērķi enerģijas un klimata politikas jomā (enerģijas pieprasījuma samazināšana attiecībā pret 2008.gadu par 50%, atjaunojamo enerģiju daļas palielināšana par 60%, kā arī CO2 izmešu samazināšana par 80% – salīdzinot ar 1990.gada rādītājiem) ar tirgū pieejamo tehniku ir sasniedzami jau šodien. Par projektu „Efektivitāte plus” Viessmann ir apbalvots 2009.gadā ar Vācijas prēmiju par ilglaicīgumu un Energy Efficiency Award 2010.gadā, kā arī 2011. gadā Viessmann saņēma apbalvojumu kategorijā: Vācijas ilglaicīgākais zīmols.

Viessmann uzņēmuma pamatprincipi

1966.gadā tika apkopoti Viessmann uzņēmuma pamatprincipi. Tie bija un ir svarīga vadlīnija panākumiem. Laika gaitā vairakkārt pilnveidoti, tie nav zaudējuši savu nozīmi arī šodien. Visi kopā tie atspoguļo Viessmann zīmola personību, bet katrs atsevišķi tā garu, gaisotni un izturēšanos, kas ir par pamatu Viessmann uzņēmuma kultūrai un augstajām prasībām pret paveikto darbu.

Jauninājumi
Viessmann ir nozares tehnoloģiju virzienu un impulsu noteicēji, izveidojuši izcilus produktus un raduši problēmu risinājumus, kas kļuvuši par apkures tehnikas stūrakmeņiem. Arī turpmāk Viesmann grib būt tehnikas progresa noteicēji.

Visaugstākā kvalitāte

Viessmann piedāvā visaugstākās kvalitātes apkures tehnikas produktus un tiecas pēc ideāla visās uzņēmuma darbības jomās. Viessmann darbību raksturo moto: „Nekas nav tik labs, lai tas nevarētu būt vēl labāks”.

Viss no viena piegādātāja

Viessmann piedāvā pilnībā nokomplektētas apkures tehnikas sistēmas visām vēlmēm un katram pēc vajadzības, kā arī nodrošina plašu pakalpojumu klāstu sadarbības partneru atbalstam. Viessmann produkti ir droši un viegli apkalpojami. Tie taupa enerģiju, saudzē apkārtējo vidi un tiem ir īpašs dizains.

Efektivitāte

Viessmann ir dinamiskas efektīvas struktūras un procesi, kā arī ātra lēmumu pieņemšana. Tas ļauj saglabāt izdevumus cik zemu vien iespējams. Tā tiek sasniegts izcils cenas un ražības līmenis.

Atbildība

Viessmann uzņemas sabiedrisku un sociālu atbildību. Pievēršot uzmanību procesiem, kas neatstāj iespaidu uz apkārtējo vidi, tiek veicināta atjaunojamo enerģiju izmantošana. Viessmann atbalsta zinātni, mākslu un kultūru kā sabiedrības pamatvērtības.

Uzticamība

Viessmann ir uzticams sadarbības partneris. Viessmann produkti kalpo ilgi un droši.